Hoe lang duurt een behandeling?

De duur van de behandeling is afhankelijk van de ernst van de klacht en hoe lang deze al bestaat. Als er geen sprake is van een acute situatie wordt er meestal na vier tot zes weken een nieuwe afspraak gemaakt. Bij acute klachten is dat eerder.

In dit tweede consult staat uw reactie op het geneesmiddel centraal; wat is verbeterd, wat is verslechterd, zijn er nieuwe symptomen naar voren gekomen? Hieruit blijkt of het gebruik van het gekozen geneesmiddel moet worden voortgezet of dat een ander geneesmiddel nodig is of dat er moet worden gewacht, omdat het geneesmiddel nog steeds werkzaam is. Het is gebruikelijk dat er meerdere geneesmiddelen na elkaar nodig zijn om een volledige genezing tot stand te brengen.

Vervolgconsulten vinden plaats zolang u nog niet voldoende bent hersteld en zolang er vooruitzichten zijn op verbetering. Als u het passende geneesmiddel heeft ingenomen, treedt in de regel bij een chronische klacht binnen vier tot acht weken verbetering op. Dikwijls treedt al binnen enkele dagen een reactie op, maar dat wil niet zeggen dat u dan al genezen bent. Het is wel duidelijk dat u reageert en dat u op de goede weg bent.

Het kan voorkomen dat enige tijd na inname van een homeopathisch geneesmiddel uw ziektebeeld zodanig verandert, dat een nieuw geneesmiddel voorgeschreven moet worden. In dat geval is er sprake van een nieuwe situatie.

Het gebeurt zelden dat iemand in een keer volledig genezen is en nergens meer last van heeft. U kunt zich voorstellen dat, als u al enkele jaren aan een chroni­sche ziekte lijdt, uw organisme tijd nodig heeft om te herstellen. De duur van het genezingspro­ces is afhankelijk van de vitaliteit van de patiënt en de tijd dat de klachten al spelen.