Even voorstellen

Hallo

Mijn naam is Sjoukje van Schaik, ik ben afgestudeerd aan de Academie voor Klassieke Homeopathie (voorheen het J.T.Kentcollege in Meppel) waar ik de zesjarige opleiding voor klassieke homeopathie heb gevolgd.

Daarnaast volg ik regelmatig bijscholingen op medisch en homeopatisch gebied in binnen en buitenland.

Ik ben aangesloten bij de NVHK, de beroepsvereniging voor klassieke homeopathie.

De NVKH houdt toezicht op kwaliteit en werkwijze van de bij haar aangesloten leden.

De vereniging stelt eisen van bekwaamheid bij het verlenen van licenties voor de praktijkuitoefening.

Bovendien is er een tuchtraad ingesteld. Indien u klachten heeft over de behandeling of een ander aspect dan stel ik het op prijs dat u dit kenbaar maakt zodat hierover gesproken kan worden. Een klachten- en tuchtrechtprocedure (SCAG) maakt deel uit van het NVKH -kwaliteitsbeleid. Indien wij niet tot een oplossing kunnen komen kunt u daar terecht voor bemiddeling.

De aangesloten homeopaten zijn volgens de beroepseed gebonden aan het beroepsgeheim en overige regels vastgelegd in het beroepsprofiel voor NVKH leden.

www.nvkh.nl

Licentie RBCZ Register
Nr: 170387R
logo NVKH
NVKH lidnr. 1641

KVK nr: 52749339

Voor meer informatie:

www.nvkh.nl